CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

ECO ARTESA 2058, SL, (en endavant ECO ARTESA) en compliment del que disposa l'art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, a través de la seva pàgina web i de les presents Condicions Generals, possibilita l'accés per mitjans electrònics de forma permanent, fàcil , directa i gratuïta a la informació comprensiva de la seva identificació (dades fiscals, domicili i adreça de comunicacions), així com a les dades de client, d'accés exclusiu a la mateixa, que estiguin en poder de la mateixa.

Les presents Clàusules Generals de Contractació de ECO ARTESA (en endavant, "les Condicions Generals") regeixen l'accés i la utilització de la pàgina web accessible mitjançant el nom de domini https://hortdelsilenci.cat/es/ (en endavant, "el lloc Web "), així com la contractació de compravenda de productes ecològics directament amb ECO ARTESA. El simple accés a la Web atribueix a qui ho realitza la condició d'Usuari del Lloc Web (en endavant, "el" Usuari ") i implica l'acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals i en l’Avís Legal. En cas de no estar d'acord amb aquestes Condicions Generals, l'Usuari ha d'abandonar immediatament el lloc web sense utilitzar-lo.

Dades Identificatives

ECO ARTESA 2058, SL

CIF: B-25849589

Direcció: Avinguda Eduard Maluquer, nº9 , Artesa de Segre (25730), Lleida,

Correu electrònic: info@ecoartesa.com

Direcció exercici de drets: Avda d’Eduard Maluquer núm 9 Artesa de Segre 25730

Inscrita en el Registre Mercantil amb el número: 1/2019/1.846,0

inscrita en el RIAAC (Registre d'Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya) amb el número: RSIPAC: 4015607/CAT RGSEAA 40073410/L

Registre de l'Usuari

La utilització de la botiga en línia, implica la necessitat de registre de l'Usuari en el Lloc Web.

L'Usuari haurà de procedir al seu registre indicant el seu nom i cognom i adreça de correu electrònic amb contrasenya per iniciar sessió. Un cop completat el registre, s'enviarà un missatge al compte de correu designat donant la benvinguda al portal.

En tot cas, per a finalitzar el procés de compra, demanarà que l'Usuari accepti les presents Condicions Generals, així com la Política de Privadesa i la Política de Cookies.

Una vegada que l'Usuari està registrat correctament a la plataforma, pot en tot moment accedir a "El meu compte". A través de "El meu compte" l'Usuari pot modificar les seves dades personals, així com les dades relacionades amb l'enviament de comandes, comprovar si té comandes pendents de lliurament.

En l'apartat de "El meu compte" l'Usuari pot descarregar les factures de les comandes i la possibilitat de cancel·lar el compte en qualsevol moment pot indicar el motiu pel qual voleu cancel·lar-la.

Condicions d'enviament

La ECO ARTESA només envia els seus productes al territori comunitari (CEE). No serà possible realitzar el procés de compra a través del Lloc Web a destinacions diferents de les indicades.

El lliurament es durà a terme en dies laborables:

  • En punt de recollida, dins de les 48-72 h següents a la formalització de la comanda.
  • Enviament urgent, entre 48h i 72h següents a la formalització de la comanda.
  • Lliurament 3-4 dies, entre el tercer i el quart dia següent a la formalització de la comanda.

En dates assenyalades com Nadal, Reis o ponts especials, el lliurament podrà no estar garantit en el termini assenyalat al paràgraf anterior, a causa de l'elevat volum de mercaderies a les empreses de transport.

En períodes de vacances, l'enviament es pot demorar 24 o 48 hores a causa de l'alt volum d'enviaments pendents. A Espanya s'entén el mes d'agost com a període de vacances d'estiu.

El servei de botiga en línia per a particulars només està disponible per a clients particulars, que tindran la consideració de “consumidors”.

La compra de productes, a través de la plataforma al Lloc Web, està subjecta al pagament de despeses d'enviament, a compte del comprador.

Les despeses d'enviament dependran del domicili i la modalitat del lliurament escollida.

En qualsevol cas, les despeses d'enviament efectives es detallaran al llarg del procés de compra i el comprador tindrà la possibilitat de revisar aquests costos abans de finalitzar la compra. ECO ARTESA no es pot fer responsable de la demora en el lliurament de les comandes per causes no imputables directament a ECOARTESA, casos fortuïts o de força major.

El transport dels productes es realitzarà en embalatge adequat a la protecció i la seguretat del contingut.

El lliurament de les comandes es farà al domicili de lliurament designat lliurement per l'Usuari, que pot ser el propi o d'un tercer. ECO ARTESA no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per l'Usuari a aquest efecte, així com en el supòsit que el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a ECO ARTESA, tal com l'absència del destinatari a la direcció de lliurament.

En cas d'absència del destinatari i sempre que sigui possible, es deixarà nota de pas amb la informació necessària per acordar un nou lliurament al domicili del destinatari o les indicacions necessàries perquè aquest hagi de recollir el producte a un lloc determinat. En tot cas, transcorreguts 7 dies des de l'últim intent de lliurament sense que la comanda s'hagi pogut lliurar, aquesta serà retornada a origen i es procedirà a resoldre la dita i compravenda, i el comprador no podrà reclamar cap reemborsament si la causa de la falta de lliurament fos imputable al comprador.

Garantia i responsabilitats

El venedor lliurarà al comprador productes que siguin conformes amb el contracte, d'acord amb el que preveu l'article 116 de la Llei General de Consumidors i Usuaris, responent-hi davant de qualsevol manca de conformitat que hi hagi en el moment del lliurament del producte. En cas de no conformitat del producte, el comprador tindrà dret, en un termini raonable, a la seva substitució, i si això no és possible, a una rebaixa proporcional al preu o a la resolució del contracte, sent les despeses que se'n derivin a càrrec d’ECO ARTESA.

El comprador haurà d'informar el venedor de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que en va tenir coneixement. L'incompliment d'aquest termini no suposarà la pèrdua del dret al sanejament que correspongui, i el comprador serà responsable, no obstant això, dels danys o perjudicis efectivament ocasionats pel retard en la comunicació.

Selecció dels productes per l'Usuari

Tot Usuari registrat podrà contractar a través del Lloc Web, la compra de productes.

El procés de compra a ECO ARTESA es basa en una cistella virtual, a la qual l'Usuari pot afegir els productes que vulgui adquirir.

Per afegir productes a la cistella de la compra, un cop l'Usuari es troba a la pàgina de descripció del producte i seleccionades les opcions de personalització disponibles, heu de seleccionar l'opció “Afegir a la cistella” facilitada.

En tot moment l'usuari pot accedir i modificar el contingut de la cistella.

Tramitació de la comanda

Un cop es trobin al carret els productes que desitgi adquirir, l'Usuari podrà iniciar la tramitació de la comanda seleccionant la cistella, opció que mostrarà a l'Usuari el contingut de la cistella virtual, permetent la modificació dels productes seleccionats i la seva eliminació de la cistella de la compra.

L'Usuari ha d'assegurar-se que els productes indicats a la pantalla són els que vol adquirir i seleccionar d'entre les zones geogràfiques llistades la corresponent a l'adreça d'enviament. En aquest punt es mostra el preu total dels productes seleccionats i les despeses de tramesa generades, així com els descomptes aplicables i l’import final d’IVA.

Polsant “FINALITZAR COMANDA”, l'Usuari accedeix a un panell on haurà d'indicar les dades d'enviament; per prosseguir amb el procés de contractació. L'Usuari ha d'emplenar la informació de l'enviament, incloent-hi el nom complet, telèfon i adreça, omplint tots els camps marcats com a obligatoris. En aquest apartat l'Usuari podrà incloure les informacions útils que consideri necessàries per al missatger, si bé ECO ARTESA no en pot garantir el compliment.

Si l'Usuari desitja que l'adreça de facturació sigui diferent de la d'enviament, haureu de marcar la casella “La meva adreça de facturació és diferent de la de lliurament” i emplenar la informació corresponent.

A la següent fase del procés de compra, l'Usuari haurà de seleccionar la forma de pagament. En aquest moment s'indica de nou a l'Usuari l'import exacte a pagar, resultant de sumar-hi el preu dels productes, les despeses d'enviament, l'IVA i els descomptes aplicables. Seguint l'enllaç “REALITZAR COMANDA”, es conduirà a l'Usuari a la passarel·la de pagament seleccionada. Un cop tramitat el pagament correctament, es tramitarà la comanda de forma automàtica, confirmant a la pantalla la informació de la comanda i enviant un correu electrònic a l'Usuari confirmant l'operació.

Es posarà a disposició de l’usuari la factura corresponent a la seva comanda. En qualsevol cas podeu posar-vos en contacte amb ECO ARTESA per sol·licitar-ne una còpia a través de correu electrònic facturacio@ecoartesa.com

Preu dels productes i Forma de pagament

Els preus dels productes són els indicats a la descripció que s'adjunta a la fotografia. Tots els preus indicats a la descripció de producte s'expressen en la moneda euro (€) i inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA).

S'estableix com a forma de pagament els mitjans següents:

  • Transferència Bancària directa.- Realitza el teu pagament directament al nostre compte bancari. Si us plau utilitza la referència de la comanda com a referència de pagament. La teva comanda no serà enviada fins que l'import hagi estat rebut al nostre compte.
  • Pagament mitjançant targeta de dèbit o crèdit (VISA, MASTERCARD i AMERICAN EXPRESS) mitjançant un TPV virtual. Per utilitzar la targeta de crèdit a través d'un TPV virtual, el comprador ha d'emplenar un formulari indicant el nom del propietari de la targeta, el tipus de targeta, la data de caducitat de la targeta i el codi de seguretat.
  • Pagament per Bizum.

ECO ARTESA 2058,SL no té accés a les dades bancàries vinculades als mitjans de pagament i no coneix ni enregistra aquestes dades durant l'operació de pagament.

Confirmació de la recepció de l'acceptació

Un cop finalitzat el procés de compra, l'usuari rebrà, a l'adreça de correu electrònic designada, l’albarà dels productes adquirits, la forma d'enviament seleccionada, el número de comanda i la data de lliurament. Així mateix, es farà arribar a l’adreça de correu electrònic facilitada per l’usuari un enllaç permanent a les presents condicions de contractació i amb la comanda anirà adjunta la factura corresponent.

Dret de desistiment

Els productes alimentaris disposen en principi d'un dret de devolució de 14 dies naturals si són adquirits a través d'Internet. Aquest és el termini habitual per a qualsevol producte comprat en comerços electrònics, però, en determinats casos, la devolució d'un producte alimentari no serà possible, per a la qual cosa s'haurà d'acudir a l'article 103 de la Llei General de Consumidors i Usuaris, en concret, les lletres c) d) i e) contenen les excepcions més importants. Així com a la Guia de la Comissió sobre la Directiva de Consum 2011/83 UE, en la qual es basa la vigent Llei General de Consumidors i Usuaris.

Les devolucions de productes es faran sempre mitjançant agències de transport.

L'Usuari disposa d'un termini de 14 dies naturals des de la recepció dels productes per informar de la devolució dels productes, a l'exercici del seu dret de desistiment i tornar-los al venedor, remetent un correu electrònic a general@hortdelsilenci.cat, i especificant com a assumpte “Desistiment-Devolució”. L'Usuari haurà de fer constar nom i DNI, identificació de comanda i els productes que vol tornar, així com el mitjà de pagament que va utilitzar.

L'Usuari podrà tornar les unitats del producte que no han estat catades i en perfecte estat (no danyades, embrutades o obertes per l'Usuari), correctament protegides i, preferiblement, en el seu embalatge d'origen. Després de la comprovació per part d’ECO ARTESA del bon estat dels productes, es procedirà al reemborsament de l'import corresponent a les unitats retornades en un termini màxim de 14 dies naturals utilitzant el mateix mitjà de pagament que l'Usuari va utilitzar per a la compra inicial. Aquesta garantia no s'estén a les despeses de transport de la devolució, que aniran a càrrec de l'usuari.

En tot cas és responsabilitat del client verificar que la mercaderia hagi estat lliurada en perfecte estat

Rebuts els productes sobre els quals recau el desistiment i verificat el seu estat correcte, ECO ARTESA retornarà a l'Usuari les sumes abonades en un termini màxim de 14 dies naturals. Els productes que no conservin el seu embalatge original poden patir una depreciació. ECO ARTESA reemborsarà les sumes abonades per l'usuari.

Per exercir el dret de desistiment l'usuari també pot utilitzar el formulari posat a la vostra disposició al Lloc Web.

Atenció al client. Reclamacions

ECO ARTESA posa a disposició de l'Usuari per atendre les consultes o reclamacions les dades de contacte següents,

Contacte postal: 08227

Contacte telefònic: (34) 938397337

Contacte electrònic: general@hortdelsilenci.cat

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes condicions generals es regeixen i s'interpretaran d'acord amb la legislació espanyola. ECO ARTESA i l'Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions Generals al domicili de l'Usuari.

En cas que l'usuari tingui la consideració de consumidor, com a alternativa a l'ordre jurisdiccional, ECO ARTESA i l'usuari podran acordar sotmetre la controvèrsia generada a, El Sistema Arbitral de Consum, tal com disposa el Reial Decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema Arbitral de Consum, mitjançant aquest enllaç https://www.mscbs.gob.es/consumo/rac/home.htm

La Plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea a què fa referència el Reglament (UE) núm. 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013 i l'article 40.5 de Llei 7/2017 , de 2 de novembre, per la qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum, a a través d'aquest enllaç https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

Seguretat i Confidencialitat

ECO ARTESA garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les comunicacions amb els clients. Totes les operacions de pagament en línia, en cas que es produeixin, es realitzen a través d'un servidor segur, basat en l'estàndard SSL que protegeix les dades davant d'intents de violació per tercers.

La COOPERATIVA garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, domiciliàries, de pagament i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients d'acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades vigent en cada moment i la política de privadesa publicada al Lloc Web.